1. Á quân
    số bài thi 12
    Bài tham dự #12 về Animation cho cuộc thi Edit video ------- Half Life 2 ---- youtube ------ 1min - 10 min
    0 Thích