1. Người chiến thắng
    Á quân
    số bài thi 4
    Bài tham dự #4 về Video Services cho cuộc thi Edit video ------- Half Life 2 ---- youtube ------ 1min - 10 min
    1 Thích