patrickjjs Avatar

Các bài tham dự của patrickjjs

Cho cuộc thi Enhancement of current website template

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Enhancement of current website template
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Enhancement of current website template
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Enhancement of current website template
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Enhancement of current website template
  2 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Enhancement of current website template
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Enhancement of current website template
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Enhancement of current website template
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Enhancement of current website template
  Bị từ chối
  0 Thích