bavaryan Avatar

Các bài tham dự của bavaryan

Cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"

 1. Á quân
  số bài thi 164
  Bài tham dự #164 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 163
  Bài tham dự #163 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 161
  Bài tham dự #161 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 160
  Bài tham dự #160 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích