himel302 Avatar

Các bài tham dự của himel302

Cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"

 1. Á quân
  số bài thi 170
  Bài tham dự #170 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 158
  Bài tham dự #158 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 83
  Bài tham dự #83 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích