premgd1 Avatar

Các bài tham dự của premgd1

Cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"

 1. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích