stanbaker Avatar

Các bài tham dự của stanbaker

Cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"

 1. Á quân
  số bài thi 167
  Bài tham dự #167 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 166
  Bài tham dự #166 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 165
  Bài tham dự #165 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Đã rút