1. Á quân
  số bài thi 126
  Bài tham dự #126 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 125
  Bài tham dự #125 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 124
  Bài tham dự #124 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 123
  Bài tham dự #123 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích