1. Á quân
  số bài thi 108
  Bài tham dự #108 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 101
  Bài tham dự #101 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích