1. Á quân
    số bài thi 62
    Bài tham dự #62 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
    Bị từ chối
    0 Thích