1. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Branding cho cuộc thi Explainer Website for Marine Battery startup product
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Branding cho cuộc thi Explainer Website for Marine Battery startup product
  Bị từ chối
  0 Thích