danaesiaveli Avatar

Các bài tham dự của danaesiaveli

Cho cuộc thi FAST Business Card Design

 1. Á quân
  số bài thi 145
  Bài tham dự #145 về Graphic Design cho cuộc thi FAST Business Card Design
  Graphic Design Bài thi #145 cho FAST Business Card Design
  Graphic Design Bài thi #145 cho FAST Business Card Design
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 187
  Bài tham dự #187 về Graphic Design cho cuộc thi FAST Business Card Design
  Graphic Design Bài thi #187 cho FAST Business Card Design
  Graphic Design Bài thi #187 cho FAST Business Card Design
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 143
  Bài tham dự #143 về Graphic Design cho cuộc thi FAST Business Card Design
  Graphic Design Bài thi #143 cho FAST Business Card Design
  Graphic Design Bài thi #143 cho FAST Business Card Design
  Bị từ chối
  1 Thích