vadimcarazan Avatar

Các bài tham dự của vadimcarazan

Cho cuộc thi FAST Business Card Design

 1. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi FAST Business Card Design
  Graphic Design Bài thi #57 cho FAST Business Card Design
  Graphic Design Bài thi #57 cho FAST Business Card Design
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 58
  Bài tham dự #58 về Graphic Design cho cuộc thi FAST Business Card Design
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Graphic Design cho cuộc thi FAST Business Card Design
  Bị từ chối
  2 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi FAST Business Card Design
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Graphic Design cho cuộc thi FAST Business Card Design
  Bị từ chối
  1 Thích