1. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi FILIPINO Canva / Photoshop Expert - Social Media Image Posts
  Graphic Design Bài thi #3 cho FILIPINO Canva / Photoshop Expert - Social Media Image Posts
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi FILIPINO Canva / Photoshop Expert - Social Media Image Posts
  Graphic Design Bài thi #2 cho FILIPINO Canva / Photoshop Expert - Social Media Image Posts
  Bị từ chối
  0 Thích