Freelancer: gamutanoliver75
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Instagram Post

Dear Contest Holder, Please check my second entry and leave a rate. Thank you


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    17
                   cho                     FILIPINO Canva / Photoshop Expert - Social Media Image Posts
Bài tham dự #17

Bảng thông báo công khai

 • sKIPper76
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  A bit too busy, poor typography, and probably not the right size, etc. for a social media post.

  • cách đây 2 tháng