Freelancer: WepSaj
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

#NocheBuenaSorbetes

Hope you like my design/entry I used, Adobe Photoshop and Illustrator. quote; "Mas Masarap at Masaya pag may SORBETES sa NOCHE BUENA"


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    38
                   cho                     FILIPINO Canva / Photoshop Expert - Social Media Image Posts
Bài tham dự #38

Bảng thông báo công khai

 • sKIPper76
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  contrast problems

  • cách đây 2 tháng
 • sKIPper76
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Good message, but some of the fonts won't be readable on mobile.

  • cách đây 2 tháng