Freelancer: TheDavidos
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

banner

Hi! My name is Dawid.Please check my first banner. Thank you.

Bài tham dự cuộc thi #30 cho Facebook Banner
Bài tham dự #30

Bảng thông báo công khai

 • grzesiopala
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  Can we change astronaut to ISS?

  • cách đây 3 tháng
 • grzesiopala
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  I like this one, very good!

  • cách đây 3 tháng
 • grzesiopala
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  Add an arrow

  • cách đây 3 tháng
 • grzesiopala
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  Remove the circle and put % inside 0

  • cách đây 3 tháng
 • grzesiopala
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  Center this text and use different light font

  • cách đây 3 tháng
 • grzesiopala
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  Moon is bad quality, please take different one with moon phase and make it smaller

  • cách đây 3 tháng
 • grzesiopala
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  Center this text please and use some space looking font

  • cách đây 3 tháng
 • grzesiopala
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  Make earth even bigger and move to the bottom and center.

  • cách đây 3 tháng

Xem thêm bình luận Đang xử lí...