Freelancer: TheDavidos
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

FACEBOOK BANNER

Hi! My name is Davi. Please check my next banner.

Bài tham dự cuộc thi #42 cho Facebook Banner
Bài tham dự #42

Bảng thông báo công khai

 • grzesiopala
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Do you have different stars background, mnaybe something more black, this one is too blue

  • cách đây 2 tháng
 • grzesiopala
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Move the moon down and make it smaller

  • cách đây 2 tháng
 • grzesiopala
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  This is not International Space Station

  • cách đây 2 tháng
 • grzesiopala
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Use better quality earth

  • cách đây 2 tháng
 • grzesiopala
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Use this font here:
  https://www.dafont.com/cgf-locust-resistance.font?text=50+disscount

  • cách đây 2 tháng
 • grzesiopala
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Use this font here:
  https://www.dafont.com/space-age.font?text=go+to+the+stars

  • cách đây 2 tháng

Xem thêm bình luận Đang xử lí...