Freelancer: TheDavidos
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Facebook Banner

Hi! My name is Davi. Please check my next banner. Thank you

Bài tham dự cuộc thi #46 cho Facebook Banner
Bài tham dự #46

Bảng thông báo công khai

 • grzesiopala
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Add gradient, smaller arrow, black text and arrow, white stroke

  • cách đây 2 tháng
 • grzesiopala
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Make it yellow and add glow

  • cách đây 2 tháng
 • grzesiopala
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Cut the black area

  • cách đây 2 tháng
 • grzesiopala
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Can we add UFO?

  • cách đây 2 tháng
 • grzesiopala
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Add shadow to the moon

  • cách đây 2 tháng
 • grzesiopala
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Add blue glow to the Earth

  • cách đây 2 tháng

Xem thêm bình luận Đang xử lí...