Freelancer: Bglcs11
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

F 1

Flat character design in Variant pose and expression. All fully editable. Feedback appreciated!

Bài tham dự cuộc thi #3 cho Flat Design Character
Bài tham dự #3

Bảng thông báo công khai

 • asifislamt1
  asifislamt1
  • cách đây 4 tháng

  wow so nice

  • cách đây 4 tháng
 • cathysamulde
  cathysamulde
  • cách đây 10 tháng

  wow nice

  • cách đây 10 tháng
 • newtechsol2
  newtechsol2
  • cách đây 3 năm

  Make one as a hip hop rapper

  • cách đây 3 năm
 • Orbitesa
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  can I see one as a geek

  • cách đây 4 năm
 • Orbitesa
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  great job like always

  • cách đây 4 năm

Xem thêm bình luận Đang xử lí...