bbkagp Avatar

Các bài tham dự của bbkagp

Cho cuộc thi Flyer & headed paper

 1. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Flyer & headed paper
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Graphic Design cho cuộc thi Flyer & headed paper
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Graphic Design cho cuộc thi Flyer & headed paper
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi Flyer & headed paper
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Flyer & headed paper
  Bị từ chối
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Flyer & headed paper
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Flyer & headed paper
  Bị từ chối
  1 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Flyer & headed paper
  Bị từ chối
  1 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Flyer & headed paper
  Bị từ chối
  1 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Flyer & headed paper
  Bị từ chối
  1 Thích