Freelancer: adigrf
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

edited sample

Please check this one. It is the size that you need 8 x 4 inches

Bài tham dự cuộc thi #27 cho Flyer/Banner Design
Bài tham dự #27

Bảng thông báo công khai

 • ctronza44
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  Can you do an additional version with main logo (we care) in color and not white?

  • cách đây 3 tháng
  1. adigrf
   adigrf
   • cách đây 2 tháng

   Please check entry #45 :)

   • cách đây 2 tháng
 • ctronza44
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  WE'LL GET THEM BACK ON THE JOB FAST!

  • cách đây 3 tháng
  1. TanvirHMunna
   TanvirHMunna
   • cách đây 2 tháng

   Sir, Which size you need?

   • cách đây 2 tháng
 • adigrf
  adigrf
  • cách đây 3 tháng

  Yes, I am uploading the new version right now.

  • cách đây 3 tháng
 • ctronza44
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  SEND US YOUR INJURED EMPLOYEES.

  • cách đây 3 tháng
 • ctronza44
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  Also please change top lines to:

  • cách đây 3 tháng

Xem thêm bình luận Đang xử lí...