1. Á quân
  số bài thi 88
  Bài tham dự #88 về Photography cho cuộc thi Freelancer.com Photo Contest: Where We Get Things Done
  4 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 67
  Bài tham dự #67 về Photography cho cuộc thi Freelancer.com Photo Contest: Where We Get Things Done
  5 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 66
  Bài tham dự #66 về Photography cho cuộc thi Freelancer.com Photo Contest: Where We Get Things Done
  3 Thích