dimoszagaris Avatar

Các bài tham dự của dimoszagaris

Cho cuộc thi Frozen Yogurt Logo Design

 1. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Frozen Yogurt Logo Design
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Frozen Yogurt Logo Design
  Bị từ chối
  0 Thích