1. Á quân
  số bài thi 60
  Bài tham dự #60 về Graphic Design cho cuộc thi $$ GUARENTEED $$ - Panda Homes needs a Corporate Identity/Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 61
  Bài tham dự #61 về Graphic Design cho cuộc thi $$ GUARENTEED $$ - Panda Homes needs a Corporate Identity/Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 58
  Bài tham dự #58 về Graphic Design cho cuộc thi $$ GUARENTEED $$ - Panda Homes needs a Corporate Identity/Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi $$ GUARENTEED $$ - Panda Homes needs a Corporate Identity/Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 55
  Bài tham dự #55 về Graphic Design cho cuộc thi $$ GUARENTEED $$ - Panda Homes needs a Corporate Identity/Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 59
  Bài tham dự #59 về Graphic Design cho cuộc thi $$ GUARENTEED $$ - Panda Homes needs a Corporate Identity/Logo
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 56
  Bài tham dự #56 về Graphic Design cho cuộc thi $$ GUARENTEED $$ - Panda Homes needs a Corporate Identity/Logo
  Đã rút