1. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi $$ GUARENTEED $$ - Panda Homes needs a Corporate Identity/Logo
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi $$ GUARENTEED $$ - Panda Homes needs a Corporate Identity/Logo
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi $$ GUARENTEED $$ - Panda Homes needs a Corporate Identity/Logo
  Đã rút