markjundatu05 Avatar

Các bài tham dự của markjundatu05

Cho cuộc thi Game pixel art assets

 1. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Game pixel art assets
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Game pixel art assets
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Game pixel art assets
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Game pixel art assets
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Game pixel art assets
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Game pixel art assets
  Đã rút