NexusDezign Avatar

Các bài tham dự của NexusDezign

Cho cuộc thi GoScribe Logo

 1. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi GoScribe Logo
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi GoScribe Logo
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi GoScribe Logo
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi GoScribe Logo
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi GoScribe Logo
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi GoScribe Logo
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi GoScribe Logo
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi GoScribe Logo
  Đã rút
 9. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi GoScribe Logo
  Đã rút
 10. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi GoScribe Logo
  Đã rút