Freelancer: VRDESIGNS78
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Revision

Another version with more improvements i hope you like it. For any changes or improvements please provide your feedbacks. Thanks.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    11
                   cho                     Graphic Design / 3D Rendering Contest - Long Term Position Available
Bài tham dự #11

Bảng thông báo công khai

 • VRDESIGNS78
  VRDESIGNS78
  • cách đây 3 tháng

  High quality link : https://drive.google.com/file/d/1epduhV1hFSCxJsJ4t68LPKp6XZFfVGQ-/view?usp=drivesdk

  • cách đây 3 tháng