pbgrafix Avatar

Các bài tham dự của pbgrafix

Cho cuộc thi Graphic Design for A Large Blue Chip organisation

 1. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for A Large Blue Chip organisation
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 55
  Bài tham dự #55 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for A Large Blue Chip organisation
  Bị từ chối
  0 Thích