1. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Calling Cards 4 Different Denominations (Front & Back)
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Calling Cards 4 Different Denominations (Front & Back)
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Calling Cards 4 Different Denominations (Front & Back)
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Calling Cards 4 Different Denominations (Front & Back)
  Đã rút