1. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Calling Cards 4 Different Denominations (Front & Back)
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Calling Cards 4 Different Denominations (Front & Back)
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Calling Cards 4 Different Denominations (Front & Back)
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Calling Cards 4 Different Denominations (Front & Back)
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Calling Cards 4 Different Denominations (Front & Back)
  Đã rút