amalsingha Avatar

Các bài tham dự của amalsingha

Cho cuộc thi Graphic Design for Character of Magellan

 1. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Character of Magellan
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Character of Magellan
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Character of Magellan
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Character of Magellan
  Đã rút