1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 51
  Bài tham dự #51 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Click IMS (Internet Marketing Solutions)
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Click IMS (Internet Marketing Solutions)
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Click IMS (Internet Marketing Solutions)
  0 Thích