1. Á quân
    số bài thi 6
    Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Click IMS (Internet Marketing Solutions)
    Bị từ chối
    0 Thích