1. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Click IMS (Internet Marketing Solutions)
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Click IMS (Internet Marketing Solutions)
  Bị từ chối
  0 Thích