TrungP Avatar

Các bài tham dự của TrungP

Cho cuộc thi Graphic Design for Dungeon Crawl & ToolHQ

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Dungeon Crawl & ToolHQ
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Dungeon Crawl & ToolHQ
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Dungeon Crawl & ToolHQ
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Dungeon Crawl & ToolHQ
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Dungeon Crawl & ToolHQ
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Dungeon Crawl & ToolHQ
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Dungeon Crawl & ToolHQ
  Đã rút