1. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Swami Sarasvati's Yoga & Health Retreat (Pty Ltd)
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Swami Sarasvati's Yoga & Health Retreat (Pty Ltd)
  Đã rút