Glukowze Avatar

Các bài tham dự của Glukowze

Cho cuộc thi Graphic Design for Vehicle wrap and Logo

 1. Á quân
  số bài thi 66
  Graphic Design Bài thi #66 cho Graphic Design for Vehicle wrap and Logo
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 57
  Graphic Design Bài thi #57 cho Graphic Design for Vehicle wrap and Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 55
  Graphic Design Bài thi #55 cho Graphic Design for Vehicle wrap and Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 54
  Graphic Design Bài thi #54 cho Graphic Design for Vehicle wrap and Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 53
  Graphic Design Bài thi #53 cho Graphic Design for Vehicle wrap and Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 52
  Graphic Design Bài thi #52 cho Graphic Design for Vehicle wrap and Logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 65
  Graphic Design Bài thi #65 cho Graphic Design for Vehicle wrap and Logo
  Đã rút