1. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Work IN Progress Qualitative Research
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Work IN Progress Qualitative Research
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Work IN Progress Qualitative Research
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Work IN Progress Qualitative Research
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Work IN Progress Qualitative Research
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for Work IN Progress Qualitative Research
  Đã rút