1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for component for mobile app UI - trial project
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for component for mobile app UI - trial project
  0 Thích