1. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for component for mobile app UI - trial project
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for component for mobile app UI - trial project
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for component for mobile app UI - trial project
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for component for mobile app UI - trial project
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for component for mobile app UI - trial project
  Bị từ chối
  0 Thích