azkaik Avatar

Các bài tham dự của azkaik

Cho cuộc thi Graphic Design for edition offenburg

 1. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for edition offenburg
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for edition offenburg
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for edition offenburg
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for edition offenburg
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for edition offenburg
  Bị từ chối
  0 Thích