1. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for 97th National Conference on Geographic Education
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 66
  Bài tham dự #66 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for 97th National Conference on Geographic Education
  Bị từ chối
  0 Thích