1. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for 97th National Conference on Geographic Education
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for 97th National Conference on Geographic Education
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for 97th National Conference on Geographic Education
  Đã rút