1. Á quân
    số bài thi 37
    Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for 97th National Conference on Geographic Education
    Bị từ chối
    0 Thích