1. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for 97th National Conference on Geographic Education
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for 97th National Conference on Geographic Education
  Bị từ chối
  0 Thích