Miksinka Avatar

Các bài tham dự của Miksinka

Cho cuộc thi Graphic Designer for iPhone app Background Image

 1. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Designer for iPhone app Background Image
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Designer for iPhone app Background Image
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Designer for iPhone app Background Image
  0 Thích