Maxbah Avatar

Các bài tham dự của Maxbah

Cho cuộc thi 3 Graphic designs for t-shirts

 1. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi 3 Graphic designs for t-shirts
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi 3 Graphic designs for t-shirts
  Bị từ chối
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi 3 Graphic designs for t-shirts
  Đã rút