Freelancer: mohamedwael33
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Guaranteed Shine & detail

I hope you like my other design If you want to amend anything tell me


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    25
                   cho                     Guaranteed Shine & detail
Bài tham dự #25

Bảng thông báo công khai

 • jackcalifornia1
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Can you change the color of the letters
  Maybe like a lime green

  • cách đây 2 tháng
  1. mohamedwael33
   mohamedwael33
   • cách đây 1 tháng

   What color do you prefer over the design?
   I prefer the blue color

   • cách đây 1 tháng